regan

MEMENTO MORI-1276340324


MEMENTO MORI-VETA NAD KTOROU SA ZAMYSLI KAžDY čLOVEK....PAMäTAJ NA SMRť-MEMENTO MORIMEMENTO MORISLOVA čO SPôSOBUJú STRACH U ľUDíNO PANI V čIERNOM PLAšTI-SMRť-SA TýM LEN HRDíAK ZAčUJEš CINKAť KOSU -TAK VIEšžE BLížI SA POMALI AJ RýCHLO TIEžBIM-BOM-TVOJE HODINY ODBILY POSLEDNú CHVíLUSVET SMRTELNíKOV SA TI VZDALUJE DAľšIU A DAľšIU MíľU... [celý článek]


1

Menu

Poslední články

MEMENTO MORI

Vytvořenou službou WEP.sk - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok